ประกาศเลื่อนการจัดงาน “MDCU Open House : 2020”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ทางคณะผู้จัดงานจึงขอเลื่อนวันจัดงาน จากวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะประกาศให้ทราบทางเพจอีกครั้ง

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างดีเสมอมา

เปิดรั้วคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมสุดพิเศษ 2 วันเต็ม ที่จะทำให้ทุก ๆ คนได้รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับคณะแพทย์ จุฬาฯ รับรองว่าหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแน่นอน

วันที่

🗓 21 - 22 มีนาคม 2563

สถานที่

📍 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดลงทะเบียน

วันนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียน